เรียน       ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

เนื่องด้วย บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด จะย้ายที่ทำการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่                               :         เลขที่ 801 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
                                                                              เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
                                                                              โทรศัพท์  02-098-9999 
                                                                               E-mail address : contact@scbjuliusbaer.com

วันที่เริ่มดำเนินงานที่สำนักงานแห่งใหม่    :           วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถสอบถามข้อมูลการเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 
โทร 0-2098-9999


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
 

Latest News