ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ร่วมส่งกำลังใจสู้วิกฤตโควิด-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ 3 โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด มีความห่วงใย และตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางแพทย์ทุกท่าน ด้วยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นในการต่อสู้วิกฤตโควิด-19 แก่ 3 โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลขนอม โรงพยาบาลหล่มสัก และโรงพยาบาลยะลา โดยมุ่งหวังในการมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งผ่านระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลในทุกมิติ

นางสาวลลิตภัทร ธรณวิกรัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและสังคมในวงกว้าง ความรุนแรงที่หนักหน่วงของผลกระทบนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันเพื่อช่วยประคับประคองให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยเราเล็งเห็นว่าระบบสาธารณสุขไทยที่แข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ตลอดจนช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที อีกทั้งยังจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้วิกฤตเศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด” จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ PAPR (Powered Air Purifying Respirator), เครื่องช่วยหายใจ, ตู้ความดันลบสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ที่ช่วยปกป้องและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและระหว่างการตรวจรักษาผู้ป่วย โดยเราได้ทำการมอบให้กับ 3 โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา ความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ขององค์กรในการมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมที่เราได้ทำมาโดยตลอด พร้อมขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และดูแลรักษาคนไทยทุกคน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนในสังคมไทยจะข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้โดยเร็ว”

จากภาพผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด จากซ้ายไปขวา
  • มร. โจเซฟ คาเซราส กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายแนะนำการลงทุนและผลิตภัณฑ์
  • นางสาวลลิตภัทร ธรณวิกรัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • นางสาววนิดา สีนวลนนท์สกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
  • มร. เอเดรียน เมซนาวเออร์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการบริหารความมั่งคั่ง

Latest News