ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จัดเวิร์คชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เตรียมความพร้อมกลุ่มทายาทคนรุ่นใหม่สู่ Leader of Tomorrow สร้างความตระหนักด้าน ESG เพื่อส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด (SCB Julius Baer) เดินหน้าเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูงของเมืองไทย พร้อมปูพรมให้ความรู้ด้าน ความเข้าใจ ความเข้าใจถึงการบริหารความมั่งคั่งอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ (Next Generation) สู่การเป็น Leader of Tomorrow ล่าสุด จัดเวิร์คชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ผ่านการแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิแถวหน้าของเมืองไทย จากบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยชี้ให้เห็นถึง Top 10 เทรนด์ปัญหาระดับโลกที่ควรจับตามองภายในปี 2030 ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเปลี่ยนโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นสำหรับคนรุ่นถัดไป พร้อมสร้างความตระหนักรู้ ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainnovation) จากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความสมดุลในมิติต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ป้องกันและรับมือกับปัญหาในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งความยั่งยืนด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสำหรับคนรุ่นถัดไป

พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามายกระดับการบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ ภายใน “The Forestias” โครงการที่ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) ตั้งแต่การวางรากฐานไปสู่การออกแบบที่พร้อมดูแลทั้งชีวิตแบบองค์รวม โดย ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถช่วยจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่กลุ่มทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ (Next Generation) ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้สู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคตที่มีพลังและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมในทุกมิติได้อย่างแท้จริง
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ และรศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ DTGO Campus
 

Latest News