First slide First slide

ผลิตภัณฑ์และบริการ


การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินชั้นนำข่าวกรองการตลาดชั้นนำและประโยชน์ของการเข้าถึงทั่วโลก

เราเข้าใจดีถึงความต้องการของท่าน ทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต และการส่งทอดสินทรัพย์จากรุ่นสู่รุ่น ท่านต้องการสถาบันการเงินที่เชี่ยวชาญและเข้าใจ สถาบันการเงินที่ดูแลเอาใจใส่ท่านอย่างใกล้ชิด และพร้อมจะร่วมเติบโตความมั่งคั่งไปกับท่าน จูเลียส แบร์ สถาบันการเงินชั้นนำผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการลงทุนระดับโลกมากว่า 130 ปี จึงได้ร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันการเงินชั้นนำของไทยที่มีความแข็งแกร่งด้านการลงทุนในระดับประเทศ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่ครบวงจรให้แก่ท่าน

เราพร้อมขยายโอกาสการลงทุนของท่านสู่ระดับสากล ด้วยคำแนะนำที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และแผนการบริหารความมั่งคั่งผ่าน Open Product Platform ด้วยประสบการณ์ที่แข็งแกร่งระดับโลกของจูเลียส แบร์ ผนวกกับความเข้าใจในตลาดนักลงทุนไทยอย่างลึกซึ้งของธนาคารไทยพาณิชย์ เราจึงมุ่งมั่นในการนำเสนอแผนการบริหารการลงทุนที่ครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนของท่านโดยเฉพาะ

ต่อยอดความมั่งคั่งในระยะยาว
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุน
แบบครบวงจรที่ออกแบบมาพิเศษ

ไม่ว่าเป้าหมายทางการเงินของท่านจะเป็นเรื่องใด จะเป็นการวางแผนอนาคตทางการเงินให้กับครอบครัว วางแผนภาษี วางแผนมรดก วางแผนเกษียณ หรือวางแผนโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ทีมที่ปรึกษาการลงทุนของ SCB Julius Baer พร้อมบริการให้คำปรึกษาแก่ท่าน เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในวันข้างหน้า ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ Open Product Platform ของเรา ทำให้เราสามารถออกแบบแผนบริหารการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับท่านโดยเฉพาะ เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์การบริหารความมั่งคั่งของท่าน

แนวคิดของเรา

เรานำแนวคิดด้านการลงทุนในแบบฉบับของ SCB Julius Baer มาใช้ในการบริหารจัดการความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบ ด้วยมุมมองเศรษฐกิจและการบริหารสินทรัพย์อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ เราให้ความสำคัญกับการจัดการการลงทุนที่มีระเบียบแบบแผน นำเสนอกลยุทธ์ในการบริหารผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในระยะยาว

การบริหารทรัพย์

 • Discretionary Mandatesนำเสนอการบริหารการลงทุนแบบมอบอำนาจให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลสินทรัพย์ให้ท่านโดยตรง เพื่อให้ท่านได้รับผลประโยชน์เต็มที่จากกลยุทธ์การลงทุนและเครือข่ายที่กว้างขวางของ SCB Julius Baer
  เพราะเวลาของท่านมีค่า เราจึงนำเสนอการบริหารการลงทุนแบบมอบอำนาจให้ผู้เชี่ยวชาญของ SCB Julius Baer ได้ดูแล ให้ท่านวางใจได้ว่าสินทรัพย์ของท่านจะได้รับการบริหารอย่างเต็มความสามารถจากทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพทั่วโลกที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายและเจาะลึก

  GLOBALLY
  DIVERSIFIED

  ขยายโอกาสการลงทุน ในสินทรัพย์ชั้นนำทั่วโลก
  • ลงทุนในสินทรัพย์ชั้นนำ เช่น ตราสารเงิน หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และการลงทุนทางเลือกอื่นๆ
  • นำเสนอกลยุทธ์ระยะยาวที่แม่นยำ ชัดเจน เข้าใจง่าย
  • บริหารสินทรัพย์เชิงรุกด้วยหลักการบริหารการลงทุนในแบบฉบับของ Julius Baer

  REGIONALLY
  FOCUSED

  ให้ความสำคัญกับการลงทุน ในภูมิภาคที่สนใจ
  • มุ่งเน้นการลงทุนที่สอดคล้องกับทิศทางของแต่ละภูมิภาค
  • คัดสรรสินทรัพย์ที่ลงทุนในสกุลเงินท้องถิ่น

  ASSET-CLASS
  SPECIFIC

  มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ บางประเภทเป็นพิเศษ
  • เลือกลงทุนในสินทรัพย์บางประเภท เช่น ตราสารหนี้ หุ้น และการลงทุนทางเลือกอื่นๆ
  • กำหนดความต้องการลงทุนในสินทรัพย์หลักได้ เช่น พันธบัตร หรือหุ้น เท่านั้น

  MODULAR


  เลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับ เป้าหมายทางการเงิน
  • เลือกลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่เหมาะสม หรือลงทุนในธุรกิจและภูมิภาคที่สนใจ
  • ผสมผสานแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการ
 • Funds and Alternative Investmentsคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งได้รับการดูแลจากบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำ (Private Equity Funds / Hedge Funds / Real Estate Funds)
  มอบโอกาสการลงทุนในกองทุนคุณภาพผ่าน Open Architecture ทั้งจากบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก และบริษัทจัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • Products and Securities Recommendationติดตามการลงทุน พร้อมนำเสนอบทวิเคราะห์และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • Structured Productsนำเสนอการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์
  เรานำเสนอการลงทุนผ่าน Open Architecture เพื่อเปิดโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทอย่างไร้ขีดจำกัด โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด ทำให้ท่านวางใจได้ว่าแผนบริหารการลงทุนที่เราแนะนำจะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้

  FORWARD
  THINKING

  เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพ พร้อมบทวิเคราะห์เชิงลึกจากทีมนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ และใช้แนวคิดการบริหารแบบ “Next Generation” เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การลงทุนในอนาคต

  EXTENSIVE

  เราประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการเงินที่กว้างขวาง และมีความสามารถในการเสนอราคาที่เหนือกว่าคู่แข่งในท้องตลาด พร้อมบริการด้านการลงทุนที่ครบวงจร ครอบคลุมสินทรัพย์ในหลากหลายประเภททั่วโลก

  FLEXIBLE

  เรามีความยืดหยุ่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเหนือกว่าคู่แข่งในท้องตลาด พิสูจน์ได้จากกลุ่มลูกค้าบุคคลที่เราได้ดูแลและให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง
 • Tailored Solutionsนำเสนอแผนการลงทุนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละท่าน
  เรามีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการลงทุนที่หลากหลายและครบวงจร เพื่อให้เหมาะสมกับทุกความต้องการของท่าน

  BESPOKE
  SOLUTIONS

  ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วย ท่านให้บรรลุทุกเป้าหมายการลงทุน ด้วยเอกสิทธิ์การบริการครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาด ทำรายการซื้อขาย และติดตาม ผลการลงทุนอย่างใกล้ชิด

  EXTENSIVE
  OFFERING

  เรานำเสนอหลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนที่มีกลยุทธ์ที่ดี ในด้านการสร้างผลตอบแทน การระดมทุน และการป้องกันความเสี่ยง

  SEAMLESS
  FLOW

  ผู้เชี่ยวชาญของเราทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์หุ้น และที่ปรึกษาจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ กฎหมาย และภาษี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนของท่านจะราบรื่นและง่ายดาย

  GLOBAL
  COVERAGE

  เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนความมั่งคั่งสูงในทุกภูมิภาค ทั้งในทวีปเอเชีย ลาตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

  RISK
  MITIGATION

  เรานำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงขั้นสูง ที่เป็นระบบและเข้าใจง่าย ด้วยหลักการบริหารในแบบฉบับของจูเลียส แบร์
 • Tradeบริการซื้อขายหลักทรัพย์
 • Liquidity Managementบริการบริหารสภาพคล่อง (Cash Management / Money Market / Yield Enhancement Solutions)

การวางแผนทรัพย์

ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาของลูกค้าและนิติบุคคลของผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง